Wat doen we

De Alliantie Nederland Rookvrij voert een actieve lobby richting de politiek om het beleid van de Nederlandse regering en de EU te beïnvloeden. Daarnaast hebben we een strategie om via gerichte communicatie de publieke opinie te beïnvloeden.

Onze public affairs en public relations uiten zich o.a. in persberichten, persconferenties, petitie-aanbiedingen, ingezonden brieven, artikelen, blogs en overige informatie aan burgers, politici, stakeholders of de tabaksindustrie. Daarnaast zijn de partners ook zelf actief met tabaksontmoediging door eigen campagnes en acties.

Tweemaal per jaar vindt er een Alliantieraad plaats, waarvoor alle partners worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten vindt informatie-uitwisseling plaats en worden het beleid en de activiteiten van de Alliantie besproken. Tijdens de Alliantieraad van 25 juni 2015 werd zichtbaar dat op een steeds breder terrein wordt gewerkt aan een rookvrij Nederland.