Wat willen we?

De Alliantie Nederland Rookvrij! wil een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bepaald dat de meest effectieve manier van tabaksontmoediging bestaat uit een geïntegreerde, brede aanpak van wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichting en hulpverlening aan tabaksgebruikers. Het huidige overheidsbeleid is minimaal en daar wil de Alliantie wat aan doen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat we het beleid en de wetgeving van de overheid positief beïnvloeden, de macht van de tabaksindustrie ombuigen en de consument helpen bij het kiezen voor een rookvrij leven.

De Alliantie Nederland Rookvrij! richt zich op drie pijlers:

  1. Effectief tabaksontmoedigingsbeleid
  2. Meer niet-rokers
  3. Meer rookvrije omgevingen

Hieruit zijn vijf projecten ontstaan met doelen voor de periode 2012-2016:

  1. Accijnzen: het beïnvloeden van de overheid om de accijnzen op tabaksproducten jaarlijks te verhogen en de opbrengsten gedeeltelijk te gebruiken voor tabaksontmoediging
  2. Countermarketing: duidelijk maken wat de tabaksindustrie doet om consument en overheid te beïnvloeden/manipuleren
  3. Producten en verpakkingen: duidelijk zijn over de ingrediënten in tabaksproducten, de gevolgen voor je gezondheid en grotere, duidelijkere gezondheidswaarschuwingen op pakjes
  4. Rookvrije omgevingen: meer rookvrije middelbare schoolpleinen en stimuleren van meer rookvrije plekken, zoals speeltuinen, sportvoorzieningen, etc
  5. Stopondersteuning: Goede, toegankelijke stoppen-met-rokenzorg en volledige vergoeding van stoppen-met-rokenondersteuning in de basisverzekering