Accijnzen

De prijs van tabak is een van de meest effectieve middelen om gebruik van tabak terug te dringen en het aantal rokers te verminderen. Prijsverhogingen zijn ook een uitstekend middel om jongeren ervan te weerhouden te beginnen met roken. Een deel van de accijnsinkomsten kan gebruikt worden voor het financieren van een effectief tabaksontmoedigingsbeleid.

Lees verder…

Op Prinsjesdag 2013 bleek dat het kabinet de geplande accijnsverhoging op tabak voor 2014 heeft uitgesteld. Het kabinet dat zich in de persoon van staatssecretaris Van Rijn actief inzet voor het terugdringen van tabaksgebruik, heeft hiermee een belangrijk instrument laten liggen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat accijnsverhoging van tabak met name bij jongeren een aantoonbaar effectieve maatregel is om te voorkomen dat zij gaan of blijven roken.

De Alliantie Nederland Rookvrij! heeft haar partners opgeroepen gezamenlijk een signaal af te geven dat uitstel van deze accijnsverhoging doodzonde is. Dit heeft geresulteerd in onderstaande advertentie, die op dinsdag 24 september 2013, de dag voor de aanvang van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, is geplaatst in de Volkskrant, Trouw en het Parool. Meer informatie over de achtergrond en effecten van de uitgestelde accijnsverhoging is te vinden op www.hartstichting.nl/tabaksprijs

 

advertentie_voor_accijnsverhoging