Feiten & Cijfers

In Nederland wordt het rookgedrag van jongeren en volwassenen goed bijgehouden. Er wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoeveel mensen roken, wat en hoeveel ze roken, hoeveel mensen (willen) stoppen met roken en of ze daar hulp bij gebruiken. Dit gebeurt via het Continu Onderzoek Rookgewoonten (bij inwoners van Nederland vanaf 15 jaar) en de Roken Jeugd Monitor (bij jongeren van 10 tot en met 19 jaar). Beide monitorstudies worden door TNS NIPO uitgevoerd. Van 1978 tot en met 2012 gebeurde dit in opdracht van STIVORO. Sinds 2013 worden deze cijfers door het Trimbos-instituut verzameld.