Tabaksbeleid

Na een langdurig proces van internationale onderhandelingen werd in 2003 een internationaal kaderverdrag vastgesteld (FCTC ofwel Framework Convention on Tobacco Control). In 2005 werd dit onder internationale wetgeving bindend toen tenminste 40 landen het verdrag ratificeerden. Nederland ratificeerde op 27 januari 2005. In dit verdrag staat aangegeven welke maatregelen landen moeten nemen om een effectief nationaal beleid op het gebied van tabaksontmoediging mogelijk te maken.

Tekst FCTC-verdrag (formele Engelse tekst)

Tekst FCTC-verdrag (Nederlandse vertaling)

Meer informatie over het FCTC is te vinden bij de WHO

Meer informatie over de implementatie van het FCTC is te vinden bij de Framework Convention Alliance. Deze internationale alliantie bestaat uit 350 organisaties uit meer dan 100 landen. De alliantie houdt zich bezig met de ontwikkeling, ratificatie en implementatie van het FCTC.