Accijns

De accijns wordt jaarlijks doorgegeven aan de Europese Unie door het ministerie van Financiën. Overzicht Juli 2012. Excise Duties Part III tobacco (.pdf)

Het ministerie van VWS heeft in 2002 laten onderzoeken in welke mate accijnsverhoging veroorzaakt dat inkomsten ‘weglekken’ omdat dan meer over de grens wordt gekocht. Dit bleek mee te vallen. Onderzoek Accijnsverhoging tabak 2002 NEI (.pdf)

Brief Alliantie Nederland Rookvrij aan Minister de Jager (Financiën) over verhoging tabaksaccijns. Februari 2012. Accijnsbrief ivm Begrotingstekort (.pdf)

Tabaksaccijns is voor veel niet-ingewijden een ingewikkeld onderwerp. Daarom is TobTaxy opgezet, een Europees project om deze ingewikkelde materie voor een breder publiek begrijpelijk te maken. Alles wat u over tabaksaccijns en tabakssmokkel wilt weten vindt u op de website van smokefreepartnership.eu (.pdf)

Ook de WHO heeft een handleiding (.pdf) ontwikkeld om regeringen te ondersteunen de tabaksaccijnzen beter te gebruiken om tabaksgebruik te verminderen.

Prijselasticiteit

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van het verhogen van de prijs van tabak op tabaksconsumptie. Deze relatie wordt prijselasticiteit genoemd. De wetenschappelijke kennis op dit gebied is samengevat in dit artikel.

Een stijging van de prijs van tabaksproducten leidt tot een daling van de consumptie. In dit Europese rapport is uitgerekend hoeveel. THL PPACTE Final Report (.pdf)

Een groep internationale deskundigen heeft de beschikbare wetenschappelijke kennis over het effect van tabaksaccijns op tabaksconsumptie samengevat. Effectiveness of Tax and Price Policies for Tobacco Control, IARC, 2011.