Hulp voor rokers

Er zijn verschillende soorten ondersteuning bij het stoppen-met-roken, bijvoorbeeld advies van een deskundige of een gesprek met een zorgverlener die gedragsmatige ondersteuning biedt bij stoppen met roken. Ook kunnen middelen als nicotinevervangers of medicijnen op recept helpen. Iedereen is anders. De hulp die het beste past verschilt tussen mensen. Hulp vergroot de kans op succesvol stoppen. Stoppen met roken wordt sinds 2013 vergoed door de zorgverzekering.

Rokers helpen te stoppen is zeer kosteneffectief en een belangrijk middel om chronische ziekten als hart- en vaatziekten, longkanker en COPD te voorkomen. Meer informatie over stoppen met roken en adressen voor stoppen met roken begeleiding zijn te vinden op de website Rokeninfo van het Trimbos-instituut.

Richtlijnen

De zorgsector speelt een belangrijke rol in de advisering en behandeling van mensen met een tabaksverslaving. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling van tabaksverslaving. Deze zijn samengevat in een multidisciplinaire richtlijn en een zorgmodule.  Deze kunnen gedownload worden op de website van het Partnership Stop met Roken. Voor huisartsen is in aansluiting hierop de NHG-Standaard Stoppen met roken geïntroduceerd.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2013 worden stoppen-met-rokenprogramma’s vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt voor individuele coaching of groepscoaching bij stoppen-met-roken, al dan niet gecombineerd met nicotinevervangers of receptgeneesmiddelen voor stoppen-met-roken.

In 2011 werden stoppen-met-rokenprogramma’s ook volledig vergoed. In dat jaar gebruikten veel meer mensen dan voorheen effectieve ondersteuning bij stoppen-met-roken. In hetzelfde jaar daalde het percentage rokers van 27,2% naar 24,7%, de grootste daling in jaren. Minder rokers betekent minder rokengerelateerde ziekten zoals longkanker, COPD en hart- en vaatziekten.

De vergoeding voor stoppen-met-rokenprogramma’s werd in 2012 weer teruggedraaid. Gedragsmatige ondersteuning werd nog wel vergoed, maar nicotinevervangers en receptgeneesmiddelen niet meer. Het gebruik van effectieve stopondersteuning zakte dramatisch in. Vanuit het Partnership Stop met Roken -waarin onder andere huisartsen en medisch specialisten zijn verenigd- is er daarom bij de politiek op aangedrongen om stoppen-met-rokenprogramma’s weer op te nemen in de basiszorgverzekering.

NZa beleidsregels Stoppen met roken

Om de inkoop van stoppen-met-rokenprogramma’s door verzekeraars mogelijk te maken heeft de NZa de volgende prestatiebeschrijvingen opgesteld:

Beleidsregel.pdf
Regeling.pdf
Beschikking.pdf

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van stoppen-met-rokenbegeleiding te waarborgen is een gerichte opleiding noodzakelijk. Naast specialistische vaardigheden vereist het geven van goede begeleiding actuele kennis van stoppen-met-rokenbegeleiding.
Een overzicht van kwalitatief goede en erkende opleidingen is te vinden in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken.