Meeroken

Wat is meeroken?

Tabaksrook is een complexe mix van meer dan 7.000 chemische stoffen. De schadelijkheid voor de gezondheid van de meeste van deze stoffen is wetenschappelijk aangetoond (1).

Tabaksrook bevat onder andere deze toxische en kankerverwekkende stoffen: formaldehyde, benzeen, nicotine, koolmonoxide, teer, chloride, arsenicum, ammonia en waterstofcyanide (2). Ook bestaat een deel van de tabaksrook uit hele kleine deeltjes (fijnstof), die diep in de longen schade aanrichten (3).

Wanneer mensen die zelf niet roken worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen noemen we dit ‘meeroken’. De rook die mensen inademen bij meeroken, ook wel omgevingsrook genoemd, is een mengsel van twee soorten rook: ‘hoofdstroomrook’ en ‘nevenstroomrook’. De ‘hoofdstroom’ (ongeveer 15% van de rook) is de door de roker ingeademde en weer uitgeademde tabaksrook. De ‘nevenstroom’ (ongeveer 85% van de rook) is de rook die direct van de sigaret afkomt.

Rook uit de nevenstroom bevat hogere concentraties schadelijke stoffen dan die uit de hoofdstroom. De hoofdstroom is als het ware gefilterd, want veel bestanddelen van de rook blijven achter in het weefsel van de longen en in de mond- en neusholte van de roker. Daarnaast is bij een smeulende sigaret (nevenstroomrook) de verbrandings-temperatuur van tabak lager -en de verbranding zelf dus slechter- dan bij een sigaret waarvan een trekje wordt genomen (hoofdstroomrook) (4).

Derdehands rook

Daarnaast is er ook sprake van vervuiling binnenshuis door ‘derdehands rook’. Dit is vervuiling door tabaksrook nadat de rook zelf is verdwenen. Chemische stoffen die vrijkomen bij het roken van tabak worden deels geabsorbeerd door en slaan neer op allerlei objecten zoals muren, meubels, kleren en speelgoed. Over de schade door derdehands tabaksrook is nog onvoldoende bekend. Omdat de blootstelling vaak langduriger is dan aan tweedehands tabaksrook (meeroken), zou dit schadelijker voor de gezondheid kunnen zijn (5). Naar verwachting is derdehands rook een groter gezondheidsrisico voor baby’s en kinderen dan voor volwassenen (5).