Dewi Segaar

Monitoring

Het jaarlijks monitoren van het rookgedrag van de bevolking is een cruciaal onderdeel van een effectief tabaksontmoedigingsbeleid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bepaald dat elk land dat het FCTC verdrag heeft ondertekend, landelijke rookcijfers dient te verzamelen (FCTC, Artikel 20.2).

In Nederland wordt het rookgedrag van jongeren en volwassenen beter bijgehouden dan in veel andere landen. Er wordt geregistreerd hoeveel mensen roken, wat en hoeveel ze roken, hoeveel mensen (willen) stoppen met roken en of ze daar hulp bij gebruiken. Dit gebeurt via het Continu Onderzoek Rookgewoonten (bij inwoners van Nederland vanaf 15 jaar) en de Roken Jeugd Monitor (bij jongeren van 10 tot en met 19 jaar). Beide monitorstudies worden door TNS-NIPO uitgevoerd. Van 1978 tot en met 2012 gebeurde dit in opdracht van STIVORO. Op basis van deze monitoring onderzoeken zijn diverse factsheets gepubliceerd. Sinds 2013 worden de cijfers door het Trimbos-instituut verzameld en gerapporteerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Het CBS verzamelt ook landelijke gegevens over rookgedrag in haar Gezondheidsenquete.