Politiek en wetgeving

In Nederland is sinds 1990 een tabakswet van kracht, met onder meer een rookverbod voor gebouwen die door de overheid beheerd of gesubsidieerd worden.

Op 17 Juli 2002 ging de Gewijzigde Tabakswet in werking. De belangrijkste wijzigingen waren het invoeren van een reclame- en sponsorverbod, een verbod op het roken op werkplekken en verkoopbeperking voor personen jonger dan 18 jaar.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet.

De Nederlandse overheid is sinds 2005 verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationale FCTC verdrag. In 2015 is de balans opgemaakt van de mate waarin de verschillende onderdelen van het verdrag zijn uitgevoerd: ‘Dutch Tobacco Control: Moving Towards the Right Track? – FCTC shadow report 2014‘.

In april 2015 informeerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer over maatregelen om het roken te ontmoedigen. Ook gaf hij zijn visie op het tabaksontmoedigingsbeleid.