Reclame en promotie

Voor de tabaksindustrie gelden veel restricties op  het gebied van promotie. Zo is het verboden reclame te maken voor tabaksproducten middels advertenties of tv-reclames.

Toch zijn er nog verschillende manieren waarop de industrie haar producten aan de man brengt.

Middels marketingactiviteiten vooral rondom verkooppunten, tracht de industrie toch nieuwe consumenten aan te boren.  Jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep, ook al is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is per 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar.

Naast de verkooppunten is de verpakking van tabak het belangrijkste communicatie- en promotiekanaal van de industrie.