Smokkel

De Algemene Rekenkamer nam in 2012 de handhaving van tabakssmokkel kritisch onder de loep. Nederland leeft de Europese regels voor accijns na, maar de bestrijding van accijnsfraude heeft in ons land geen hoge prioriteit.

Rapport_Bestrijding_van_accijnsfraude_bij_alcohol_en_tabak.pdf

In november 2012 besluit de WHO in Seoul over een internationaal (FCTC) verdrag (concept) om illegale handel in tabak onmogelijk te maken.

Het Smoke Free Partnership legt uit waar het nieuwe protocol over gaat.

ASH UK heeft een kosten-baten analyse laten maken van het nieuwe FCTC verdrag over het onmogelijk maken van illegale tabakshandel.

De tabaksindustrie probeert om het FCTC protocol over illegale handel in tabak te beïnvloeden. Corporate Accountability International schreef er een onthullend rapport over.

In rijkere landen is de tabakssmokkel minder dan in armere landen. Tabakssmokkel is meer een probleem van corruptie dan van prijsverschillen tussen landen. Een gezaghebbend rapport uit 2009 zet de cijfers op een rijtje.
How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade Would Increase Tax Revenue and Save Lives.pdf

In januari 2014 heeft in het europese parlement op initiatief van het “budgetary control committee” een workshop plaatsgevonden over sigaretten smokkel.  Tevens is hier een adviesrapport (.pdf) gepresenteerd.

Uit de grote hoeveelheid gegevens uit bestaande databases, literatuur en interviews over illegale handel in tabaksproducten vormde professor Patricia Loubeau zich een beeld over de omvang van dit probleem in Nederland, en deed suggesties voor verder onderzoek.