Links

De website TobaccoTactics is opgezet door de University of Bath (Engeland) en biedt een enorme hoeveelheid informatie over de tactieken van de tabaksindustrie.

Tobacco Free Initiative is de afdeling van de WHO die zich specifiek op tabaks-ontmoediging richt. De website bevat informatie over de tabaksindustrie, vooral om landen te ondersteunen bij het implementeren van Article 5.3 van het FCTC dat gaat over het afschermen van tabaksbeleid voor invloed uit de tabaksindustrie). 

De Legacy Tobacco Documents Library bevat meer dan 14 miljoen voorheen interne documenten van de tabaksindustrie. Volledig doorzoekbaar. 

TobaccoWiki is een rijke bron voor informatie afkomstig uit de voorheen interne tabaksindustriedocumenten volgens het wikipedia concept: iedereen kan informatie toevoegen. 

Onderzoeksjournalist Joop Bouma heeft zich verdiept in de rol van de Nederlandse tabaksindustrie. Recente artikelen zijn terug te lezen op zijn blog.

In oktober 2011 heeft het journalistieke programma Zembla een aflevering geheel gewijd aan de Minister van Tabak. In deze reportage wordt aangetoond wat de invloed van de tabakslobby is op het regeringsbeleid bij de afwegingen tussen de belangen van de volksgezondheid en die van de tabaksindustrie.

www.TabakNee.nl  – over de Tabaksindustrie & haar kompanen, is een onderzoeksjournalistieke website over de activiteiten en de machtige lobby van de tabaksindustrie in Nederland. Zij is geboren uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie aanricht onder de Nederlandse bevolking.

In de zomer van 2013 is in Vrij Nederland een serie verschenen over de macht van de tabaksindustrie in de Nederlandse politiek:

Aflevering 1: De laatste vriend van de sigaret
Aflevering 2: De industrie en de winkelier
Aflevering 3: De onderzoeker en de tabak
Aflevering 4: Den Haag en de tabakslobby