Dewi Segaar

Tactieken

 

Interne documenten

In 1998 werden de grote tabaksfabrikanten door de rechter verplicht hun interne documenten openbaar te maken. Dit was onderdeel van de uitkomst van een collectieve rechtszaak die Amerikaanse Staten aanspanden tegen de industrie (Master Settlement Agreement). In latere jaren werden hier nog meer documenten aan toegevoegd afkomstig uit rechtszaken. Door deze documenten weten we tegenwoordig precies hoe de industrie achter de schermen opereerde om wetgeving te ondermijnen en te vermijden. Door een enorm aantal wetenschappelijke publicaties is vooral over de periode vóór 1998 veel bekend. http://www.library.ucsf.edu/tobacco/docsbiblio.

Hoe kan de tabaksindustrie het beste worden bestreden?  Een Australische handleiding. Countering Tobacco Tactics (pdf)

 

Economische argumenten

De tabaksindustrie bedient zich vooral van economische argumenten om wetgeving tegen te gaan: belang voor de werkgelegenheid, rokers kosten minder, etc.  Dit rapport (pdf) laat zien hoe zij deze argumenten ontwikkelen en inzetten in tabakslobby.

 

Nederland

De beinvloeding door de tabaksindustrie van de Nederlandse overheid is beschreven in het boek ‘Het Rookgordijn: De macht van de Nederlandse tabaksindustrie’. Het boek is gebaseerd op de interne documenten van de industrie, aangevuld met documenten verkregen via een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) procedure. Naar aanleiding van het boek maakte ‘Andere Tijden’ (geschiedenisprogramma van de NTR en VPRO) een documentaire over de Nederlandse tabaksindustrie.

De tabaksindustrie heeft een succesvolle lobby gevoerd om de rookvrije horeca in Nederland te laten mislukken. Amerikaanse wetenschappers onderzochten de Nederlandse casus. Gonzalez-Netherlands (pdf)

TV programma Zembla over contacten van Minister Edith Schippers met de tabaksindustrie: ‘Minister van tabak’

 

Buitenland

Hoe de tabaksindustrie het Engelse regeringsbeleid beïnvloedde:  The Smokefilled Room (pdf) uit 2010

De tabaksindustrie heeft in veel landen succesvol gestreden tegen rookverboden. De strategie was vooral twijfel zaaien over het wetenschappelijke bewijs van de schade door meeroken. Dit rapport laat zien hoe wetenschappers hiervoor werden gerekruteerd en ingezet: “Lifting the smokescreen” (pdf) uit 2006.

In 1995 begon tabaksgigant British American Tobacco (BAT) aan een jarenlange wereldwijde strijd om rookverboden tegen te gaan. In dit interne rapport analyseerde men de situatie per land, zodat gericht actie ondernomen kon worden. The ETS debate around the world (pdf).

Tabaksproducent Philip Morris gaf eind jaren ‘90 opdracht om wereldwijd de veranderende houding van overheid en publiek ten aanzien van meeroken in kaart te brengen. Deze informatie was cruciaal om haar strategie tegen opkomende rookverboden op te bouwen. ETS Worldreport 1998 (pdf).

 

Plain packs

De tabaksindustrie is fel gekant tegen ‘plain packs’ (logo-vrije sigarettenverpakkingen). Interne documenten hebben onthuld hoe de industrie nieuwe regelgeving in de jaren ‘90 wist tegen te houden in Canada en Australië: “Plot Against Plain Packaging” (pdf) uit 2008.

Professor Robert Proctor van de Stanford University heeft een enorme collectie misleidende tabaksreclame op internet gepubliceerd.

 

WHO

De tabaksindustrie heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om de inspanningen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het roken wereldwijd te verminderen, tegen te gaan. In 2000 heeft de WHO hierover een rapport geschreven. Zie ook dit rapport van de WHO uit 2008 waarin de conclusie wordt getrokken dat overheden bij de totstandkoming van tabaksbeleid niet met de tabaksindustrie moeten overleggen (FCTC, Artikel 5.3).

Actiegerichte publicatie van Corporate Accountability International om landen te ondersteunen bij het weerstaan van de invloed van de tabaksindustrie bij het implementeren van het WHO kaderverdrag.
2010 global tobacco treaty action guide (pdf)

 

Europese Unie

Binnen de Europese Unie heeft de tabaksindustrie, British American Tobacco (BAT) voorop, anti-roken regelgeving met succes weten te bemoeilijken door een lobby voor ‘better regulation’, een systeem van impact assessments voor nieuwe EU-regelgeving. Deze compilatie van studies laat zien hoe ze dit voor elkaar kregen.
Smoke Free Partnership Better Regulation Agenda EU BAT (pdf)

Corporate Europe Observatory heeft de pogingen van BAT om het Europese tabaksbeleid te beïnvloeden in dit rapport beschreven: ‘Obscured_by_the_Smoke’