Onderzoek naar draagvlak voor Tabakswet (2003)

Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van meeroken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden

TNS NIPO deed in opdracht van STIVORO onderzoek naar het draagvlak onder Nederlanders voor verschillende maatregelen van de Tabakswet.
‘De Tabakswet is noodzakelijk om de gezondheidsschade door meeroken te verminderen.’ Dat vindt 62% van de Nederlanders. Vier op de vijf Nederlanders heeft begrip voor regels die de gevolgen van het roken beperken. Ze worden als begrijpelijk en verstandig ervaren. Zowel door rokers als door niet-rokers.Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO dat in opdracht van STIVORO voor een rookvrije toekomst is uitgevoerd. Met het onderzoek wilde STIVORO inzicht krijgen in de opinie van Nederlanders over de Tabakswet. Trudy Prins, directeur van STIVORO: ‘Het onderzoek toont aan dat het overgrote deel van de Nederlanders achter regelgeving staat. Het gros van de Nederlanders weet dat regels de gevolgen van roken beperken en men vindt dat ze moeten worden nageleefd. STIVORO is blij met deze uitkomst. Er bestaat relatief veel aandacht voor de reacties van een kleine groep rokers die het niet eens is met regelgeving. Daardoor zou de indruk kunnen ontstaan dat in Nederland veel weerstand is tegen de Tabakswet. Dat is dus niet zo.’Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim vier van de vijf (82%) Nederlanders vindt dat meeroken hinderlijk is. Daarnaast zijn de meeste Nederlanders (81%) zich bewust van het feit dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid en dat het longkanker kan veroorzaken (66%). Plekken waar mensen bij voorkeur een wettelijk rookverbod zouden willen hebben zijn ziekenhuizen, treinen en de werkplek. Drie op de vier mensen vinden dat werknemers hun werk moeten kunnen doen zonder daarbij hinder te hebben van tabaksrook.